Градска Художествена Галерия Стара Загора

Когато през 1933г. известният изкуствовед Андрей Протич пише в специалното издание “Петдесет години българско изкуство”: ”…Антон Митов произхождаше от Стара Загора, градът, който е дал на България най-много художници, най-много поети, най-много музиканти…”, той има предвид петте десетилетия, през които този град респектира с растящия интерес към изкуството.

Художествена галерия – Стара Загора има дълга история, която започва с идеята за създаване на колекция от картини към археологическото дружество „Августа Траяна” през 1908 година. Благодарение на Антон Митов и Васил Маринов с подкрепата на Атанас Гюдженов и с даренията на старозагорски художници като Никола Стоенчев, Евгения Илиева, Васил Димов, Васил Костакев. С техните творби се поставя начало на малка колекция, която с годините се разраства и се сформира „картинен отдел” към Историческия музей в града. През 1958 година с решение на Общинския съвет, се поставя началото на Градската художествена галерия като самостоятелна културна институция, а от 1960 година е представена пред обществеността нейната първа постоянна експозиция. Колекцията на Галерията включва живопис, графика, скулптура, икони и приложни изкуства. В нейните фондове се съхраняват над 5000 произведения на българското изобразително изкуство. В колекцията и експозициите на Галерията специално място заемат редица старозагорски художници сред които Васил Маринов, Димитър Гюдженов, Никола Кожухаров, Никола Аръшев, Марио Жеков, Николай Евров, Димитър Караджов, Петър Славов, Олга Брадистилова, Господин Георгиев, Руси Карабиберов, Димитър Куманов, Иван Попчев, Янаки Кавръков и др.

През годините нейната активна изложбена и културна дейност се свързва с две емблематични сгради. Първата е старата сграда на БНБ, в която се помества Галерията като културна институция след 1977 година и остава там до края на 1990-те години, а втората е емблематичната сграда на града построена през 1934 година като Градски хали и превърнала се след 2000 година в Художествена галерия. 

Художествена галерия – Стара Загора има дълга история, която започва с идеята за създаване на колекция от картини към археологическото дружество „Августа Траяна” през 1908 година. Благодарение на Антон Митов и Васил Маринов с подкрепата на Атанас Гюдженов и с даренията на старозагорски художници като Никола Стоенчев, Евгения Илиева, Васил Димов, Васил Костакев. С техните творби се поставя начало на малка колекция, която с годините се разраства и се сформира „картинен отдел” към Историческия музей в града. През 1958 година с решение на Общинския съвет, се поставя началото на Градската художествена галерия като самостоятелна културна институция, а от 1960 година е представена пред обществеността нейната първа постоянна експозиция. Колекцията на Галерията включва живопис, графика, скулптура, икони и приложни изкуства. В нейните фондове се съхраняват над 5000 произведения на българското изобразително изкуство. В колекцията и експозициите на Галерията специално място заемат редица старозагорски художници сред които Васил Маринов, Димитър Гюдженов, Никола Кожухаров, Никола Аръшев, Марио Жеков, Николай Евров, Димитър Караджов, Петър Славов, Олга Брадистилова, Господин Георгиев, Руси Карабиберов, Димитър Куманов, Иван Попчев, Янаки Кавръков и др.

През годините нейната активна изложбена и културна дейност се свързва с две емблематични сгради. Първата е старата сграда на БНБ, в която се помества Галерията като културна институция след 1977 година и остава там до края на 1990-те години, а втората е емблематичната сграда на града построена през 1934 година като Градски хали и превърнала се след 2000 година в Художествена галерия. 

За галерията

В края на 1878г. Атанас Гюдженов пристига в Стара Загора и остава тук до края на живота си като иконописец и театрален художник. Три години по-късно Антон Митов заминава за Флоренция да учи живопис. През 1886г. Никола Попов е приет в Пражката академия. През 1891г. Георги Евстатиев постъпва във Флорентинската академия, а по-малкият брат на Антон Митов – Георги, е студент в Торино. Сред първите възпитаници на Държавното рисувално училище ще са Васил Димов, Атанас Михов, Добри Христов, Васил Маринов… През 90-те години на 19 век те организират първите самостоятелни и колективни изложби в родния град. Фоайетата и салоните на училищата и малкият салон на Дружество “Театър” ще им служат за изложбени зали. В края на 10-те год. на 20 век тази дейност става тъй динамична, че Стара Загора скоро е вече притегателен център за художниците от страната.

Идеята за художествена галерия в Стара Загора се отнася към края на 19 век и е пряко свързана с бъдещия патриарх на българското изобразително изкуство проф. Антон Митов. В началото на следващото столетие заедно със своя млад съгражданин и студент Васил Маринов те оформят обществената нагласа за необходимостта от това. Убедени са, че десетки от колегите, особено старозагорци, ще ги последват. През 1908г. това е вече факт.

Година след основаването на археологическото дружество “Августа Траяна” неговият учредител и първи председател Атанас Кожухаров се обръща с покана към художника Никола Стоенчев да подари на музея своя живописен портрет на революционера Кольо Ганчев. Това е и първото платно, с което се слага началото на художествената сбирка. След него тук постъпва рисувания от Евгения Илиева портрет на самия Атанас Кожухаров. Към тях се присъединяват художниците Васил Маринов и Васил Костакев. Театралната трупа на града предоставя за бъдещата колекция портрета на оперната певица Христина Морфова, създаден от Иван Мърквичка. По силата на първоначалната идея Атанас Кожухаров иска от сина си Никола Кожухаров да убеди старозагорските си колеги и приятелите си от страната да дарят свои творби. За кратък период от време художествената сбирка се обогатява с картини като „Пейзаж от Казанлък” на Антон Митов, „Тиха тъга” на Невена Кожухарова, „Зима в Стара Загора” на Димитър Гюдженов, „Край Клисурския манастир” на Борис Митов, с творби на Георги Евстатиев, Васил Димов, Атанас Михов, Добри Христов, Жельо Тачев и т.н. Така оформящата се колекция от произведения е обособена като картинна част (отдел) към археологическото дружество “Августа Траяна”. Към 1921г. тя наброява 45 произведения. С годините тя продължава да се разраства. Организаторите увличат редица свои приятели и от други градове на страната. Множеството художници от този град, както и изложбите, които те откриват през и 20-те и 30-те години, допринасят за славата на Стара Загора като активен културен център. Следващото поколение, това на Васил Тодоров, Никола Аръшев, Евгения Илиева- Лепавцова, Марио Жеков, Николай Евров, Олга Брадистилова, Димитър Куманов, Димитър Караджов, Петър Славов и т.н., правят с присъствието си тази сбирка все по-внушителна. През втората половина на 50-те години започва подготовката за обособяването й от раздел на Историческия музей в отделна културна институция. През 1958г., с решение на Ощинския съвет, се дава ход на тази организационна дейност и през следващата година тя вече изпълнява функциите на самостоятелна градска художествена галерия. Към нея са прехвърлени още няколко десетки произведения, разпръснати из училища, читалища и сдружения. С тази събирателска дейност е натоварен Руси Карабиберов, който е назначен като пръв неин директор. На 17 юли 1960г. е открита първата експозиция на Галерията и се слага началото на нов етап в събирателската и популяризаторската й дейност. Близо две десетилетия неин дом ще бъде източното крило на Драматичния театър. От 1977год. е настанена в сградата на бившата БНБ. За неин втори директор е назначен художникът Иван Попчев. Периодът на 70-те и 80-те години се характеризира с активен принос към обогатяване фондовете на Галерията, с динамика на експозициите и разширяване на научно-изследователската работа. През 2000г. с решение на Община Стара Загора за нова база на Галерията е предоставена сградата на бившите централни хали (строена в началото на 30-те години). След двегодишен ремонт и адаптация на пространствата тя започва да функционира като галерия с обща експозиционна площ от 1200 кв.м и самостоятелни хранилища за всичките й фондове. С това пред Галерията се разкриват нови възможности за по-богато представяне на най-значимите й творби от всички периоди и видове изкуства, организиране на по-мащабни изложби и художествени форуми, на по-многообразни популяризаторски изяви.

Към 2014г. Старозагорската художествена галерия притежава над четири хиляди произведения. Разпределени са в шест отдела: “живопис”, “графика”, “скулптура”, “иконопис”, “възрожденски гравюри”, “приложни изкуства”. В тях са застъпени творби на почти всички български художници от последните две столетия. Обхванати са в своето многообразие и основните художествени явления на националното ни изкуство. Особено място в обогатяване фондовете на Галерията заемат значимите дарения от наследниците на Васил Димов (1981 г.) на Никола Кожухаров (1983), на Евгения Илиева – Лепавцова (1987, 1995), на Георги Евстатиев, на Константин Трингов (1999), на Васил Маринов (2004), на Дона Бояджиева (2011) и др. Сред другите форми на постъпления са подбираните произведения от провеждащите се в града вече три десетилетия международни пленери по живопис, както и даренията на десетки художници, чието творчество Галерията е представяла.

В стогодишната си история Старозагорската художествена галерия е организирала над хиляда и двеста експозиции и изложби, част от които са гостували в почти всички галерии на България, както и в музеи на изкуствата в Чехия, Португалия, Великобритания, Русия, Индия, Германия, Сърбия и т.н. След установяването в новата сграда ежегодно тук се представят между около 25 изложби с произведения от фондовете на ХГ Стара Загора, съвместни експозиции с други галерии, гостуващи изложби от страната и чужбина и т.н. От 2004г. Старозагорската галерия е основен организатор на Балканското квадринале на живописта “Митовете и легендите на моя народ”. С богатството на своите фондове, експозиционна и популяризаторска дейност тя се нарежда сред най-значимите художествени галерии в страната.

д-р Марин Добрев

Директор на Художествена галерия Стара Загора

Събития