Живопис

Творбите със своето стилово и идейно разнообразие обогатяват представата за тенденциите, които характеризират българската живопис през 20 век, като разкриват етапите на нейното развитие, стилова определеност и динамика. Представени са в отделна експозиция и наброяват около 2500 музейни единици.

Графика

Национална изложба „Графичен форум”, която се провежда ежегодно в града. Българското графично изкуство е представено в отделна зала и наброява около 2000 творби.

Скулптура

В скулптурната колекция на Галерията преобладават произведенията от втората половина на 20 век и включва разновидности на това изкуство като кавалетна, малка пластика и релефи.

Иконопис

През епохата на българското Възраждане се формират водещите художествени школи в районите на Самоковско, Банско, Дебърско, Странджанско, Тревненско и др. По това време Стара Загора не е иконописен център, затова църковните настоятелства в региона канят за изработване на иконостаси и икони от центровете в страната

Събития