Скулптура

В скулптурната колекция на Галерията преобладават произведенията от втората половина на 20 век и включва разновидности на това изкуство като кавалетна, малка пластика и релефи.

Колекция – Скулптура

В скулптурната колекция на Галерията преобладават произведенията от втората половина на 20 век и включва разновидности на това изкуство като кавалетна, малка пластика и релефи от художници като Дона Бояджиева, Марко Марков, Валентин Старчев, Георги Чапкънов, Христо Харалампиев, Вежди Рашидов, Павел Койчев, Емил Попов, Маргарита Пуева, Тодор Тодоров, Наско Настев, Стефан Владов, Фекри Алиев (Филип Папазов), Богомил Николов и др. Творбите са изпълнени в различни материали като бронз, камък, дърво, керамика и др. и включват основните скулптурни жанрове на портрета, фигурата, голото тяло, фигурална композиция. В българската скулптура през 70-те и 80-те години на 20 век се разгръщат процеси, които утвърждават съвременните търсения. Много от авторите имат индивидуален подход към пластичната форма като придържат към свободното третиране на формата, обобщават, монументализират или включват геометрия в нея.

Събития