Графика

В графичната колекция се съхраняват рисунки и произведения изпълнени в различни графични техники: гравюра на дърво, линогравюра, литография, офорт и акватинта, суха игла и други от  първата и втората половина на 20 век на наши и чужди графици.

Колекция – Графика

В нея се съхраняват рисунки, ескизи, скици, етюди и др. на български художници като Никола Кожухаров,  Евгения Илиева-Лепавцова, Дона Бояджиева, Теньо Пиндарев, Никола Танев, Владимир Димитров-Майстора и др., както и не малко илюстрации и карикатури. Както и на творци като Петър Чуклев, Никола Хаджитанев, Стоян Стоянов, Белин Мартинов, Михаил Косев, Злати Златев, Пеньо Радев, Райчо Чакъров, Цветан Казанджиев, Недялко Абаджиев и др. През годините колекцията се развива и обогатява, чрез откупени творби от общи и индивидуални изложби, дарения от художници и частни лица, а съвременни графични произведения постъпват и от Национална изложба „Графичен форум”, която се провежда ежегодно в града. Българското графично изкуство е представено в отделна зала, a колекцията наброява около 2000 творби.

Събития