Балканско Квадринале на живописта

2020

Обликът на Квадриенале 2020 в голяма степен е белязан от идеята за задълбочаване на психологическата интерпретация на теми, чиито общочовешки послания носят мъдростта на времето. В това своеобразно пътуване между земята и небето си дават среща сътворението и страстите човешки, надеждите и изпитанията. Там са античните герои и притчите за митичните животни, сакралните пространства на светилища, оброчища и храмове, библейските и новозаветните сказания, празниците, обичаите и ритуалите, алегориите за мечтите, благоговението към старите майстори, приказното и вълшебното, погледите към небето и душата, респектът към идеалите на предците, сезоните на човека, знаците и метафорите на нашето време… В голямата си част това богатство от теми не е толкова обект на сюжетност, колкото на живописно внушение за техните житейски уроци. То е израз на предизвикателството, което художниците приемат, търсейки своята съвременна визия за това.

Изложбата на Петото балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ Стара Загора 2020 е вече реалност.

Художествена галерия – Стара Загора има дълга история, която започва с идеята за създаване на колекция от картини към археологическото дружество „Августа Траяна” през 1908 година. Благодарение на Антон Митов и Васил Маринов с подкрепата на Атанас Гюдженов и с даренията на старозагорски художници като Никола Стоенчев, Евгения Илиева, Васил Димов, Васил Костакев. С техните творби се поставя начало на малка колекция, която с годините се разраства и се сформира „картинен отдел” към Историческия музей в града. През 1958 година с решение на Общинския съвет, се поставя началото на Градската художествена галерия като самостоятелна културна институция, а от 1960 година е представена пред обществеността нейната първа постоянна експозиция. Колекцията на Галерията включва живопис, графика, скулптура, икони и приложни изкуства. В нейните фондове се съхраняват над 5000 произведения на българското изобразително изкуство. В колекцията и експозициите на Галерията специално място заемат редица старозагорски художници сред които Васил Маринов, Димитър Гюдженов, Никола Кожухаров, Никола Аръшев, Марио Жеков, Николай Евров, Димитър Караджов, Петър Славов, Олга Брадистилова, Господин Георгиев, Руси Карабиберов, Димитър Куманов, Иван Попчев, Янаки Кавръков и др.

През годините нейната активна изложбена и културна дейност се свързва с две емблематични сгради. Първата е старата сграда на БНБ, в която се помества Галерията като културна институция след 1977 година и остава там до края на 1990-те години, а втората е емблематичната сграда на града построена през 1934 година като Градски хали и превърнала се след 2000 година в Художествена галерия.

ГОЛЯМА НАГРАДА

Надежда КУТЕВА (1946) София,

СТРАШНИЯ СЪД,
2020 г. (полиптих) Маслени бои, платно, 100х120 см.

НАГРАДАТА НА ОБЩИНАТА

Иво БИСТРИЧКИ (1971) Бургас,

ТРАКИЙСКИ КОННИК,
2020 г. См. Техника, хартия 120х150 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

Отинджак, СОРИН (1975) Яш, Румъния,

МИТИЧНИ ЖИВОТНИ,
2020 г., См. Техника, фазер, 100х100 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

Иван МИЛУШЕВ (1956) Благоевград,

ГОЛЕМИЯТ УЛОВ,
2020 г. Маслени бои, платно, 149х142 г.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

Иван ВЕЛЧЕВ – Йово (1949) Плевен,

МАСАТА,
2019 г., Маслени бои, платно, 130х120 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

Димитър КАРАТОНЕВ (1978) Харманли,

ОРАКУЛ,
2019 г., Маслени бои, платно, 100х80 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

Цветан КАЗАНДЖИЕВ (1960) Ямбол,

СТЕЛА II,
2020 г., Маслени бои, платно, 100х100 см.

ПООЩТРЕНИЕ ЗА МЛАД АВТОР

НАГРАДАТА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Гергана БАЛАБАНОВА (1994) София,

ОМАЯ (диптих),
2020 г., Маслени бои, платно, 150х150 см.

Събития