Балканско Квадринале на живописта

2016

Четвъртото издание на Балканското квадриенале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ за пореден път събра образните пристрастия към темата на художници от България и чужбина. За участие в него постъпиха 466 произведения от 281 автори. Основната част от тях са български творци от всички краища на страната. Произведения на 41 живописци пристигнаха от Гърция, Румъния, Сърбия, Турция, Украйна, Чехия, Русия, Великобритания и Япония. След селекцията на журито до изложбата на Квадриеналето бяха допуснати 220 творби от 160 автори.

Четвъртото Квадриенале утвърждава идеята на организаторите му да срещат в края на всяка високосна година художниците, за които митове, легенди, обреди, сказания, притчи, заклинания, алегории, вярвания, народни умотворения, приказки, археологически находки и т.н. са вековни източници на мъдрост и полет на въображението, на провокиращи теми за художествена интерпретация и всеки, по своему, да потъне в света на своите образи, метафори, знаци, емоционална изразност на цветовете и възможността да отиде отвъд тях.

То събра десетки от предишните участници с десетки нови, маркира множество от посоките на творческо мислене и пластична изразителност на три поколения живописци и оформи една пъстра панорама от сюжети и теми, от различни индивидуални стилове, възгледи за художествено въздействие и съвременното тълкуване на вечното.

Художествена галерия – Стара Загора има дълга история, която започва с идеята за създаване на колекция от картини към археологическото дружество „Августа Траяна” през 1908 година. Благодарение на Антон Митов и Васил Маринов с подкрепата на Атанас Гюдженов и с даренията на старозагорски художници като Никола Стоенчев, Евгения Илиева, Васил Димов, Васил Костакев. С техните творби се поставя начало на малка колекция, която с годините се разраства и се сформира „картинен отдел” към Историческия музей в града. През 1958 година с решение на Общинския съвет, се поставя началото на Градската художествена галерия като самостоятелна културна институция, а от 1960 година е представена пред обществеността нейната първа постоянна експозиция. Колекцията на Галерията включва живопис, графика, скулптура, икони и приложни изкуства. В нейните фондове се съхраняват над 5000 произведения на българското изобразително изкуство. В колекцията и експозициите на Галерията специално място заемат редица старозагорски художници сред които Васил Маринов, Димитър Гюдженов, Никола Кожухаров, Никола Аръшев, Марио Жеков, Николай Евров, Димитър Караджов, Петър Славов, Олга Брадистилова, Господин Георгиев, Руси Карабиберов, Димитър Куманов, Иван Попчев, Янаки Кавръков и др.

През годините нейната активна изложбена и културна дейност се свързва с две емблематични сгради. Първата е старата сграда на БНБ, в която се помества Галерията като културна институция след 1977 година и остава там до края на 1990-те години, а втората е емблематичната сграда на града построена през 1934 година като Градски хали и превърнала се след 2000 година в Художествена галерия.

ГОЛЯМА НАГРАДА НА ОБЩИНАТА

ДОНЧЕВСКИ, Валентин (1958) Стара Загора,

КОМЕТА НАД КОПРИНКА,
2016 г., См. Т-ка, пл., 150х150 см.

НАГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА

ТОШЕВ, Русен (1967) София,

ЛЕГЕНДА ЗА ЕДНА БЪЛГАРСКА РОЗА,
2016 г., М.б., пл., 90х90 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

ВЕЛЕВ, Веско (1956) с. Кърнаре, Пловдивско,

ПОРТИ I,
2016 г., Акрил, пл., 100х100 см.

НАГРАДАТА НА ГАЛЕРИЯТА

ЛАПЧЕВА, Валентина (1967) Велико Търново,

САМСАРА,
2015 г., Акрил, пл., 90х150 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

КОСЕВА, Светлана (1970) Варна,

ПАСТИР,
2015 г., М.б., пл., 90х70 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

СИМЕОНОВ, Веселин (1990) с. Първомайци, Горноооряховско,

ПЪРВА СРЕЩА НА ШАРО СЪС СНЕГА,
2016 г., См. т-ка, фазер, 100х70 см.

НАГРАДАТА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

МАРИНОВ, Марин (1942) София,

ЛЕГЕНДА II (Цикъл „Легенди“),
2016 г. См. Т-ка, пл., 70х90 см.

ПООЩТРЕНИЕ ЗА МЛАД АВТОР

МАЛЧЕВ, Любен (1992) Казанлък,

МУСАИЛ,
2016 г. Акрил, пл., 140х110 см.

Събития