Балканско Квадринале на живописта

2008

Тук се срещат благочестивостта, знакът на присъствието ни, романтичните блянове, реверансът към предците, хилядолетното шествие на Конника, копнежите на любовта, обожествените лица на природата, пътищата към храма, връзката между камъка и звездите, диалогът между Луната и Слънцето, силата на юнаците, свенливостта на момите, калейдоскопът на детските спомени, приказките на баба, езическата страст, смирението, бродещият дух на дедите, заклинанията, чудодейността, крилете на сънищата, магията на билките, опоетизираните драми на историята, Тишината на обредите, ритъмът на празниците, светостта на иконата, песента, пъстрата черга, образите на невидимите неща… Теми за вечното и за природата на човека. Там странно, и в същото време удивително понятно, съжителстват разказът и експресията, реалността и абстракцията, гротеската и сантиментът, метафората и знакът. И напълно естествено всеки от художниците броди в този пъстър свят със собствената си образност, с въздействието и убедителността на пластичната си изразителност.

Художествена галерия – Стара Загора има дълга история, която започва с идеята за създаване на колекция от картини към археологическото дружество „Августа Траяна” през 1908 година. Благодарение на Антон Митов и Васил Маринов с подкрепата на Атанас Гюдженов и с даренията на старозагорски художници като Никола Стоенчев, Евгения Илиева, Васил Димов, Васил Костакев. С техните творби се поставя начало на малка колекция, която с годините се разраства и се сформира „картинен отдел” към Историческия музей в града. През 1958 година с решение на Общинския съвет, се поставя началото на Градската художествена галерия като самостоятелна културна институция, а от 1960 година е представена пред обществеността нейната първа постоянна експозиция. Колекцията на Галерията включва живопис, графика, скулптура, икони и приложни изкуства. В нейните фондове се съхраняват над 5000 произведения на българското изобразително изкуство. В колекцията и експозициите на Галерията специално място заемат редица старозагорски художници сред които Васил Маринов, Димитър Гюдженов, Никола Кожухаров, Никола Аръшев, Марио Жеков, Николай Евров, Димитър Караджов, Петър Славов, Олга Брадистилова, Господин Георгиев, Руси Карабиберов, Димитър Куманов, Иван Попчев, Янаки Кавръков и др.

През годините нейната активна изложбена и културна дейност се свързва с две емблематични сгради. Първата е старата сграда на БНБ, в която се помества Галерията като културна институция след 1977 година и остава там до края на 1990-те години, а втората е емблематичната сграда на града построена през 1934 година като Градски хали и превърнала се след 2000 година в Художествена галерия.

ГОЛЯМА НАГРАДА

БУКОВ, Юрий Иванов (1947). Плевен,

КОСТЕНУРКА,
М.б. платно 100 х 100 см.

НАГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ПАРУШЕВ, Йордан Димитрое (1958) Сливен,

КОПНЕЖ,
2008 г. Колаж, хартия, платно 135х135 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

СОРИН, Никодим Олимпиу (1951) Тимишоара, Румъния

СВ. ИЛИЯ ПОКРОВИТЕЛ НА ДЪЖДА И БОГАТАТА РЕКОЛДА,
2008 г. Акрил, платно, 130х145 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

ЗЛАТЕВ, Георги Златев (1969) Стара Загора

ИМАНЕ I 2008 г.
Акрил, м.б. платно, 60х40 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

РОМАНИШИН, Роман (1957) Лвов, Украйна,

МИТ I,
2007 г. М.б. платно, 100х80 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

ЦАНКОВ, Цанко Петров (1962) Варна,

ТЕБЕ ПОЕМ i
2008 г. М.б., варак, платно, 130х110 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

АНТОНОВ, Антон Николов (1962) Дряново,

САМОДИВА II
2006 г. М.б. платно 90х110 см.

Events