Балканско Квадринале на живописта

2004

За Балканско квадринале 2004 постъпиха 423 живописни произведения от 248 творци. Основната част от тях са дело на български художници. Петдесет и две платна бяха получени от Румъния, Гърция, Турция, Македония, Сърбия, Хърватска, Индонезия, Япония, както и от българи, живеещи в Бразилия, Чехия, Италия. След селекцията на журито до изложбата бяха допуснати 215 произведения от 159 творци. В нея си дават среща художници от различни страни, от различни поколения, художници с различна пластична изразителност. Среща на приказността на темите с магията на изкуството. Първото издание на Квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ Стара Загора 2004 се превърна в реалност. То откри пътя към утвърждаването на традицията на всеки четири години Стара Загора да посреща и представя чувствените пристрастия на художниците, които вярват, че митовете и легендите на хората са неделима част от нашата народопсихология, от духа на нашето съвремие, на нашите страсти и мечти, на мъдрост и полет на мисълта ни.

Художествена галерия – Стара Загора има дълга история, която започва с идеята за създаване на колекция от картини към археологическото дружество „Августа Траяна” през 1908 година. Благодарение на Антон Митов и Васил Маринов с подкрепата на Атанас Гюдженов и с даренията на старозагорски художници като Никола Стоенчев, Евгения Илиева, Васил Димов, Васил Костакев. С техните творби се поставя начало на малка колекция, която с годините се разраства и се сформира „картинен отдел” към Историческия музей в града. През 1958 година с решение на Общинския съвет, се поставя началото на Градската художествена галерия като самостоятелна културна институция, а от 1960 година е представена пред обществеността нейната първа постоянна експозиция. Колекцията на Галерията включва живопис, графика, скулптура, икони и приложни изкуства. В нейните фондове се съхраняват над 5000 произведения на българското изобразително изкуство. В колекцията и експозициите на Галерията специално място заемат редица старозагорски художници сред които Васил Маринов, Димитър Гюдженов, Никола Кожухаров, Никола Аръшев, Марио Жеков, Николай Евров, Димитър Караджов, Петър Славов, Олга Брадистилова, Господин Георгиев, Руси Карабиберов, Димитър Куманов, Иван Попчев, Янаки Кавръков и др.

През годините нейната активна изложбена и културна дейност се свързва с две емблематични сгради. Първата е старата сграда на БНБ, в която се помества Галерията като културна институция след 1977 година и остава там до края на 1990-те години, а втората е емблематичната сграда на града построена през 1934 година като Градски хали и превърнала се след 2000 година в Художествена галерия.

ГОЛЯМА НАГРАДА

КОЛЕВ, Цветан Бонев (1949), Трявна

СРЕДИЩЕ. 2004 г.
Акрил, платно, 148 х 149 см

НАГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ПЕТРОВ, Вълчан Петров (1947), Пловдив

ТРАКИАДА 04 (ЗЛАТНИЯТ ДУХ НА ТРАКИТЕ), 2004 г.
См. Техника, платно, 111 х 140 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

КУТЕВА, Надежда Филипова (1946), София 

ДВА ЗМЕЯ II, 2004 г.
М. б. платно, 96 х 96 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

ПОТУРЛЯН, Севда Тодорова (1971), София

ГОСПОД БЛАГОСЛАВЯ ДЕЦАТА НА АДАМ И ЕВА, 2004 г.
М. б. платно 68 х 100 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

ПЕТРОВ, Димитър Георгиев (1969), София

ЛЕГЕНДА И РЕАЛНОСТ (РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ I), 2004 г.
М.б. платно, 150 х 100 см.

НАГРАДАТА НА СПОНСОРА

БАСИУ, Ана Мария Аврам (1978), Констанца, Румъния

СВ. ГЕОРГИ, 2002 г.
Акрил, платно, 105 х 105 см.

Събития