Icon painting

През епохата на българското Възраждане се формират водещите художествени школи.

Колекция – Иконопис

През епохата на българското Възраждане се формират водещите художествени школи в районите на Самоковско, Банско, Дебърско, Странджанско, Тревненско и др. По това време Стара Загора не е иконописен център, затова църковните настоятелства в региона канят за изработване на иконостаси и икони от центровете в страната дърворезбари и зографи, като най-предпочитани са майсторите от тревненската иконописна школа. Зографите, които рисуват в района на града, известни със своето творчество са Алекси Атанасов (живял през 19 век), неговият ученик Георги Данчов (1846-1908) и Никола Константинов (Одринчанин) (живял през 19 век). След 1878  година в града се установява и иконописеца Атанас Гюдженов (1847-1936), ученик на Станислав Доспевски (1823-1878). Иконите, представени в експозицията са създадени основно през 19 век, като най-ранната сред тях е на Богородица Одигитрия от 17 век. Повечето произведения са рисувани от неизвестни зографи, но по стилови белези принадлежат към тревненската иконописна школа.

Events