Гостуваща изложба
Гостуваща изложба

Утрото на кукерите

Автор: Иван Попчев

Година/Период създадена: 1985 г.

Размери: 70х60см

Техника: М.б.пл.

QR Code

ЗА АВТОРА

Роден: 1941 г. / с. Дъбово

Починал: 1994 г. / Стара Загора

Роден: 1941 г. / с. Дъбово

Починал: 1994 г. / Стара Загора