Широка лька

Автор: Лика Янко

Година/Период създадена: 1960 г.

Размери: 38х50 см.

Техника: маслени бои, платно

ЗА АВТОРА

Роден: 1928 г. / София

Починал: 2001 г. / София

Роден: 1928 г. / София

Починал: 2001 г. / София