Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Чадър могила – 1877 г.

Автор: Иван Попчев

Година/Период създадена: 1977 г.

Размери: 81х100 см.

Техника: М.б. фазер

QR Code

ЗА АВТОРА

Роден: 1941 г. / с. Дъбово

Починал: 1994 г. / Стара Загора

Роден: 1941 г. / с. Дъбово

Починал: 1994 г. / Стара Загора