Гостуваща изложба
Гостуваща изложба

Цъфнали дървета

Автор: Владимир Димитров - Майстора

Година/Период създадена:

Размери: 17х21 см.

Техника: рисунка, сангин

QR Code

ЗА АВТОРА

Роден: 1882 г./ с.Фролош, Кюстендилско

Починал: 1960 г./ София

Роден: 1882 г./ с.Фролош, Кюстендилско

Починал: 1960 г./ София