Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Топъл вятър

Автор: Михаил Косев

Година/Период създадена: 1986 г.

Размери: 48,5x33 см.

Техника: Офорт, акватинта

QR Code

ЗА АВТОРА