Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

ТЕЦ „Марица изток“

Автор: Борис Бранков

Година/Период създадена: 1977 г.

Размери:

Техника: Смесена техника

QR Code

ЗА АВТОРА