Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Скица на Борис Иванов

Автор: Иван Пенков

Година/Период създадена:

Размери:

Техника:

QR Code

ЗА АВТОРА

Роден: 1897 г. / Казанлък

Починал: 1957 г. / София

Роден: 1897 г. / Казанлък

Починал: 1957 г. / София