Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Родопска девойка

Автор: Мана Парпулова

Година/Период създадена:

Размери: 57x42 CM.

Техника: литография

QR Code

ЗА АВТОРА