Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Рог на изобилието

Автор: Едуард Пенков

Година/Период създадена: 2002 г.

Размери:

Техника: Офорт, акватинта

QR Code

ЗА АВТОРА