Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Провинциална митология

Автор: Иван Димов

Година/Период създадена:

Размери:

Техника: маслени бои, платно

QR Code

ЗА АВТОРА

Роден: 1943 г. / с. Маломир, Ямболско/

Починал:

Роден: 1943 г. / с. Маломир, Ямболско/

Починал: