Фонд галерия
Фонд галерия

Портрет на Теодорина Стойчева

Автор: Олга Брадистилова

Година/Период създадена:

Размери: 60х56 см.

Техника: М.Б. на платно

QR Code

ЗА АВТОРА