Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Портрет на А. Грозева

Автор: Борис Георгиев

Година/Период създадена: 1928 г.

Размери: 42x32 см.

Техника: молив, сангин, хартия

QR Code

ЗА АВТОРА