Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

От цикъла „Космос”

Автор: Васил Иванов

Година/Период създадена: 1965 г.

Размери: 33x48 см.

Техника: креда, хартия

QR Code

ЗА АВТОРА