Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Момиче с албум

Автор: Олга Брадистилова

Година/Период създадена:

Размери: 77х66 см.

Техника: М.Б. на платно

QR Code

ЗА АВТОРА