Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Мома си нишан удари

Автор: Никола Танев

Година/Период създадена: 1988 г.

Размери:

Техника: линогравюра

QR Code

ЗА АВТОРА

Роден: 1890 г. / Свищов

Починал: 1962 г. / София

Роден: 1890 г. / Свищов

Починал: 1962 г. / София