Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Мелник

Автор: Веселин Стайков

Година/Период създадена: 1937 г.

Размери: З1x45 CM.

Техника: гравюра на дърво, хартия,

QR Code

ЗА АВТОРА