Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Из цикъл „Българки”

Автор: Мария Недкова

Година/Период създадена: 1974 г.

Размери:

Техника: монотипия

QR Code

ЗА АВТОРА