Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Из дневника на един 33 годишен I

Автор: Стоян Цанев

Година/Период създадена: 1979 г.

Размери: 50,5хЗ6,5 см.

Техника: литография

QR Code

ЗА АВТОРА