Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Градски пейзаж

Автор: Петрана Клисурова

Година/Период създадена: 1962 г.

Размери: 65x45 см.

Техника: креда, хартия

QR Code

ЗА АВТОРА