Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Глава на момиче

Автор: Елисавета Консулова - Вазова

Година/Период създадена:

Размери: 43х34 см.

Техника: маслени бои на платно

QR Code

ЗА АВТОРА

Роден: Вазова 1881 г. / Пловдив

Починал: 1965 г. / София

Роден: Вазова 1881 г. / Пловдив

Починал: 1965 г. / София