Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Вие се хоро юнашко

Автор: Никола Хаджитанев

Година/Период създадена: 1988 г.

Размери: 35x34 см.

Техника: линогравюра

QR Code

ЗА АВТОРА