Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Бяла азалия и анемония

Автор: Елисавета Консулова - Вазова

Година/Период създадена: 1931 г.

Размери: 58х67 см.

Техника: м.б.,платно

QR Code

ЗА АВТОРА

Роден: Вазова 1881 г. / Пловдив

Починал: 1965 г. / София

Роден: Вазова 1881 г. / Пловдив

Починал: 1965 г. / София