Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Бежанци

Автор: Димитър Гюдженов

Година/Период създадена: 1922 г.

Размери: 90х120 см.

Техника: М.б.пл.

QR Code

ЗА АВТОРА

Роден: 1891 г. / Стара Загора

Починал: 1979 г. / София

Роден: 1891 г. / Стара Загора

Починал: 1979 г. / София