Постоянна експозиция
Постоянна експозиция

Автопортрет със сестрите

Автор: Владимир Димитров Майстора

Година/Период създадена:

Размери:

Техника: рисунка с молив, хартия

QR Code

ЗА АВТОРА

Роден: 1882 г./ с.Фролош, Кюстендилско

Починал: 1960 г./ София

Роден: 1882 г./ с.Фролош, Кюстендилско

Починал: 1960 г./ София