Пенчо Балкански

Пенчо Балкански

1908 г. / с. Ломец, Ловешко

1985 г. / София

1908 г. / с. Ломец, Ловешко

1985 г. / София

Пенчо Балкански. Изкуството му е свързано с живописта, графиката и Декоративно монументалните изкуства. Най-ранните му участия в изложби се отнасят към края на 30-те години. Обичайните му жанрове са пейзажът и фигуралната композиция, а сюжетите си черпи от българския бит, традиции и история. Негови произведения са включвани в редица представителни изложби на българското изкуство в чужбина,

Постоянна експозиция

Пенчо Балкански

Година/Период създадена: 1979 г.

Размери: 55х38 см.

Техника: маслени бои, платно