Найден Петков

Найден Петков

1918 г. / с. Видраре, Софийско

1989 г. / София

1918 г. / с. Видраре, Софийско

1989 г. / София

Учи живопис при проф. Никола Ганушев в Художествената академия, която завършва през 1942 г. Шест години по-късно е назначен като преподавател в Академията, от 1976 г. е професор по живопис, а от 1985 до 1987 г. е и неин ректор. Богато нюансираната му живопис,  чувството запространство, материя и атмосфера обединяват творчеството му във всички жанрове на изкуството. Майстор е на психологическия портрет, на силно въздействащата фигурална композиция, на състоянията в природата, на лаконичния и тъй изразителен натюрморт и т.н. Найден Петков е сред същинските аристократи на духа в българската живопис.

Фонд галерия

Найден Петков

Година/Период създадена: 1987 г.

Размери: 120х90 см.

Техника: маслени бои на платно

Найден Петков

Година/Период създадена: 1968 г.

Размери: 101х101 см.

Техника: маслени бои, платно