Златю Бояджиев

Златю Бояджиев

1903 г. / с.Брезово,Пловдивско

1976 г. / Пловдив

1903 г. / с.Брезово,Пловдивско

1976 г. / Пловдив

Златю Бояджиев завършва Художествената академия /1927-1932/, където учи при проф. Ц.Тодоров и проф. Н.Ганушев. Следващите години е в групата с Д.Перец и В.Бараков /т.н.“Бараци“/. От 1933г. е член на Дружеството на южнобългарските художници. Отрано оформил своята оригинална стилистика той свързва изкуството си с делника на хората от село и с възрожденската архитектура. Възстановявайки се след парализа /1951/ живописта му придобива по звучен и експресивен характер, а в сюжетите му по-отчетливо се проявява добродушната закачка. Златю Бояджиев е сред най-известните и обичани български творци.

Фонд галерия

Златю Бояджиев

Година/Период създадена: 1974 г.

Размери: 42х33,5 см. 

Техника: маслени бои на платно

Фонд галерия

Златю Бояджиев

Година/Период създадена: 1963 г.

Размери: 50х35,5 см.  

Техника: рисунка, молив

Фонд галерия

Златю Бояджиев

Година/Период създадена: 1962 г.

Размери: 138х130 см. 

Техника: маслени бои на платно

Фонд галерия

Златю Бояджиев

Година/Период създадена: 1975 г.

Размери: 32х22 см.

Техника: рисунка, молив

Фонд галерия

Златю Бояджиев

Година/Период създадена: 1974 г.

Размери: 35х45 см. 

Техника: маслени бои на платно

Постоянна експозиция

Златю Бояджиев

Година/Период създадена: 1935 г.

Размери: 34х40 см.

Техника: маслени бои, картон