Димитър Киров

Димитър Киров

1935 г. / Истанбул

2008 г. / Пловдив

1935 г. / Истанбул

2008 г. / Пловдив

През 1959 г. завършва специалност „декоративно-монументална живопиис“ при проф. Г. Богданов във ВИИИ „Николай Павлович“ /сега Национална художествена академия/. От 1960 г. участва във всички национални изложби и редица международни форуми за живопис. Специфичното му чувство за изразителност, тематично многообразие и емоционално въздействие го нареждат сред майсторите на съвременното българско изкуство. Работи във всички жанрове на живописта. Негови творби са включвани в десетки представителни изложби в чужбина. Изявите му в областта на декоративно-монументалната живопис са свързани със средствата на фреското, сграфитото и мозайката.

Фонд галерия

Димитър Киров

Година/Период създадена: 1979 г.

Размери: 122х115 см.

Техника: маслени бои на платно

Фонд галерия

Димитър Киров

Година/Период създадена: 1971 г.

Размери: 52х52 см.

Техника: маслени бои на платно

Фонд галерия

Димитър Киров

Година/Период създадена: 1985 г.

Размери: 116х89 см.

Техника: маслени бои на платно