Давид Перец

Давид Перец

1906 г. / Пловдив

1982 г. / Париж

1906 г. / Пловдив

1982 г. / Париж

Давид Перец учи живопис при проф. Димитър Гюдженов в Художествената академия /1928-1933 г./. От тези години датира приятелството му с Васил Бараков и Златю Бояджиев. Популярност му носят специфичното усещане за форма и психологическа изразителност в портрета, пейзажа и натюрморта. Излага в Дружество на южнобългарските художници. През 1947г. специализира живопис при Андре Лот в Париж, където се установява да живее. Следващите десетилетия са свързани с навлизането в неговата живопис, графика и рисунка на някои от модернистичните тенденции на френското изкуство.

Фонд галерия

Давид Перец

Година/Период създадена: 1957 г.

Размери: 45х59 см.

Техника: размит туш

Фонд галерия

Давид Перец

Година/Период създадена:

Размери: 49х43 см.

Техника: линорезба

Фонд галерия

Давид Перец

Година/Период създадена: 1964 г.

Размери: 35х51 см.

Техника: рисунка, черен акварел

Давид Перец

Година/Период създадена: 1975 г.

Размери:

Техника: Литография

Постоянна експозиция

Давид Перец

Година/Период създадена: 1971 г.

Размери:

Техника: Литография

Постоянна експозиция

Давид Перец

Година/Период създадена: 1941г.

Размери: 55х66 см.

Техника: маслени бои,платно