Владимир Димитров – Майстора

Владимир Димитров – Майстора

1882 г./ с.Фролош, Кюстендилско

1960 г./ София

1882 г./ с.Фролош, Кюстендилско

1960 г./ София

Владимир Димитров Майстора учи живопис при проф. Иван Мърквичка и завършва Държавното художествено индустриално училище през 1910 г. Член на Дружество „Родно изкуство“. Живописното му творчество е посветено на народния бит, на обикновения българин и хармоничната му връзка с природата.. С ярко изявения си самобитен стил, със звучната си емоционална багреност и поетично въздействие той се утвърждава сред най-забележителните и обичани художници в съвременното българско изкуство.

Гостуваща изложба

Владимир Димитров - Майстора

Година/Период създадена:

Размери: 17х21 см.

Техника: рисунка, сангин

Фонд галерия

Владимир Димитров - Майстора

Година/Период създадена:

Размери: 19х26см.

Техника: молив

Фонд галерия

Владимир Димитров - Майстора

Година/Период създадена:

Размери: 39х24 см.

Техника: перо, туш

Фонд галерия

Владимир Димитров - Майстора

Година/Период създадена:

Размери: 25х20,5 см.

Техника: черни и цветни моливи

Фонд галерия

Владимир Димитров - Майстора

Година/Период създадена:

Размери: 52х85 см.

Техника: маслени бои на платно

Фонд галерия

Владимир Димитров - Майстора

Година/Период създадена:

Размери: 65х75 см.

Техника: маслени бои на платно

Постоянна експозиция

Владимир Димитров Майстора

Година/Период създадена:

Размери:

Техника: рисунка с молив, хартия

Постоянна експозиция

Владимир Димитров Майстора

Година/Период създадена:

Размери:

Техника: рисунка с туш, хартия

Постоянна експозиция

Владимир Димитров Майстора

Година/Период създадена: 30-те години

Размери: 64х54 см.

Техника: м.б.,платно

Постоянна експозиция

Владимир Димитров Майстора

Година/Период създадена: около 1925 г.

Размери: 50х39 см.

Техника: маслени бои, платно