Вера Недкова

Вера Недкова

1908 г./ Скопие

1996 г./ София

1908 г./ Скопие

1996 г./ София

През 1923 г. Вера Недков постъпва в Художествената академия в София, където учи живопис при проф. Никола Маринов. През следващата 1924 г. продължава следването си във Виенската художествена академия при проф. К. Щереа, която завършва през 1930 г. Между 1931 и 1933 г. Вера Некова е във Флоренция и Виена. След завръщането си в България е приета за член на Дружеството на новите художници. Паралелно с живописното си творчество през периода 1946-1961 г. работи и като реставратор в Софийския археологически музей. Експресивната изразителност на живописта ѝ е свързана с всички жанрове на изкуството.

Постоянна експозиция

Вера Недкова

Година/Период създадена: 1962 г.

Размери: 81х65 см.

Техника: маслени бои,платно