Вера Лукова

Вера Лукова

1907 г. / Пловдив

1974 г./ София

1907 г. / Пловдив

1974 г./ София

Вера Лукова завършва живопис при проф. Борис Митов в Художествената академия през 1930 г. Таланта ѝ е оценен още през 1931 г. с Държавна награда за живопис, а през 1937 г. е удостоена със златен медал на Парижкото изложение. Деликатната й сребриста и богата на нюанси живопис, обобщените форми и лаконична изразителност я утвърждават сред ярките явления в българката живопис. Изкуството й е свързано с портрета, фигуралната композиция и пейзажа.