Александър Петров

Александър Петров

1916 г./с. Неша, Варненско

1916 г./с. Неша, Варненско

Александър Петров завършва специалност „живопис” при проф. Б. Митов в Художествената академия през 1940 г. изкуството му е подвластно най-вече на пейзажа и фигуралната композиция. Цикълът „Лавандула“,  който започва през втората половина на 50-те години, му печели ранна и заслужена популярност сред колеги, критика и публика и е в основата на прозвището, с което почитателите на изкуството го наричат. Със звучнатаси багреност, големи цветови петна и чувство за хармония той се нарежда сред най-ярките индивидуалности в българското изкуство. А. Петров е и сред безспорните майстори на пастелната живопис.

Фонд галерия

Александър Петров

Година/Период създадена: 1978 г.

Размери: 100х81 см.

Техника: маслени бои на платно

Фонд галерия

Александър Петров

Година/Период създадена: 1961 г.

Размери: 47х61 см.

Техника: сух пастел

Фонд галерия

Александър Петров

Година/Период създадена: 1973 г.

Размери: 54х73 см.

Техника: пастел

Фонд галерия

Александър Петров

Година/Период създадена: 1974 г.

Размери: 81х101 см.

Техника: маслени бои на шперплат

Александьр Петров

Година/Период създадена: 1976г.

Размери: 67х81,5 см.

Техника: маслени бои, платно