Александър Мутафов

Александър Мутафов

1879 г./Шумен

1957 г./София

1879 г./Шумен

1957 г./София

Александър Мутафов постъпва през 1899 г. в Торинската академия, а през 1902- 1909 г. завършва Мюнхенската академия. От 1927 до 1932 г. е професор по перспектива в Художествената академия, София. Участва в проявите на Дружество „Съвременно изкуство“ и е сред основателите на Дружество „Родно изкуство’.’ Основната част от живописното му творчество е посветена на морския пейзаж. Талантът му да пресъздава различните състояния на водната шир му отрежда мястото на един от първите и най-значими маринисти в българската живопис.

Фонд галерия

Александър Мутафов

Година/Период създадена:

Размери: 23х31 см.

Техника: маслени бои на картон

Фонд галерия

Александър Мутафов

Година/Период създадена:

Размери: 32х59 см.

Техника: маслени бои на картон

Постоянна експозиция

Александьр Мутафов

Година/Период създадена:

Размери: 44х72 см.

Техника: маслени бои, платно