Фототипна изложба „Ранните карикатури на Димитър Чорбаджийски – Чудомир“ – 02.09.2015 г.

На 2 септември 2015г. от 18.00ч. в западната зала на Старозагорската художествена галерия ще бъде открита фототипната изложба „Ранните карикатури на Димитър Чорбаджийски – Чудомир /1890-1967/”.
Карикатурите, които Чудомир, още като студент в Рисувалното училище, създава и представя в периодичния печат между 1908 и 1915г. са слабо позната част от неговото творчество. През този период той публикува над 500 карикатури в сатиричните издания на „Барабан”, „Жило”, 1912_189 br”Въртокъщник”, „Час”, „Остен”, „Цигарен дим”, „Червен смях” , като само в „Барабан“ те са около 300. Това е в основата на същинската му ориентация и бъдещи метаморфози на присъствието му в света на комедийния жанр. През тези осем години изкуството му минава през няколко периода, в които развива 1910_49 brкачествата си на рисувач, улавящ лаконичния знак на темата в образи и текст, усет за виц и чувство за хумор. В края на 10-те години на 20 век Чудомир не е само едно от водещите имена в българската карикатура, а и творецът, който започва да оформя идеята за бъдещата вселена „Нашенци”, която след 30-те години му носи популярността и признанието на няколко поколения.
В експозицията са включени фототипни копия на 130 от ранните карикатури и шаржове на Чудомир, които маркират основните теми, пластично-образно развитие и печатните издания, в които те намират място. Всички те се представят на обществен показ за първи път столетие след тяхното същинско публикуване .