Изложба: „Стара Загора в картините на художниците” 30.09.2016 г.

От 30 септември до 20 октомври 2016г. в западната зала на Художествена галерия Стара Загора ще бъде представена изложбата „Стара Загора в картините на художниците”. Експозицията включва 40 живописни произведения, които обхващат период от 100 години. В нея са намерили място творби на Васил Маринов, Димитър Гюдженов, Никола Кожухаров, Никола Аръшев, Димитър Караджов, Петър Славов, Руси Карабиберов, Тодор Калпакчиев, Константин Трингов, Петър Русков, Георги Славов, Илко Георгиев, Димитър Чехларов, Тодор Ковачев, Димо Генов, Катя Савова, Павлина Чукич, Рудолф Баранов, Венир Книжов, Владимир Башкиров и др.

            Изложбата е посветена на 5 октомври – Ден на Стара Загора.