Проект Специализирани метални шкафове за фондохранилище „Графика“

Колекция „Графика“ на Художествена галерия Стара Загора, която наброява повече от 1600 музейни единици включващи творби на български и чужди автори вече са разположени в нови графични шкафове. Това са ценни масиви на изобразителното изкуство (рисунки, графики, албуми, скицници, архивни материли и др.), които се попълват ежегодно с нови постъпления и за това важен приоритет е тяхното добро съхранение.
Желанието на екипа на Галерията за осъвременяването и подобряването на условията за опазване на богатата графична колекция на фонда вече е факт и ще продължи в бъдеще.
Петнадесет броя метални шкафове бяха закупени и са монтирани с финансовата подкрепа на Министерство на културата по проект: Специализирани метални шкафове за фондохранилище „Графика“ беше спечелен през 2022 г. и реализиран в срок в началото на 2023 г.
Благодарим на Министерство на културата и на всички, които участваха в неговото реализиране.