Нощ на Музеите в Художествена галерия Стара Загора – 21.05.2016 г.

19.00 Изложба ДИМИТЪР ГЮДЖЕНОВ /1891-1979/“ – колекция от фондовете наAfish nosht na muzeite

ХГ Стара Загора, Национална галерия, Софийска градска художествена галерия,

ГХГ-Пловдив, ХГ „Д.Добрович”-Сливен, ХГ „Ст. Доспевски”-Пазарджик, ХГ

„Х.Цокев”-Габрово, ХГ „П.Задгорски”-Бургас, ХГ „Проф. И.Петров”-Разград, РИМ-

Пазарджик, Музей „Литературна Стара Загора”.

Място – западна зала.


19.00 Изложба на ученици, участници в ART STUDIO DESIGN, Стара Загора

Място – малка зала

19.00 Изложба ИКОНИ И ЩАМПИ ОТ 19 век– колекция от фонда на

Художествена галерия Стара Загора

Място – иконна зала


20.00-21.00 МУЗИКАЛНИ ПОСЛАНИЯ – концерт на възпитаници от

инструменталните и вокалните класове на НУМСИ „Христина Морфова”, Стара

Загора

Място – голяма зала


21.30-22.30 „НОВИ ХОРИЗОНТИ” КЪМ ПЕРИФЕРИЯТА НА СЛЪНЧЕВАТА

СИСТЕМА – лекция на доц.д-р Алексей Стоев от астрономическия цикъл

„Слънчевата система – нашият галактически дом”.

Място – западна зала


23.00-24.00 „УКИО Е” И ЯПОНСКАТА МНОГОЦВЕТНА ГРАВЮРА –

мултимедийна презентация на проф. Марин Добрев

Място – западна зала