Любен Диманов – „По сонети на Шекспир“

  • Любен Диманов /1933,Кнежа/
  • По сонетите на Шекспир, 1971г.

    офорт, 21х14 см.