Информация за Петото балканско квадринале на живописта /

Уважаеми колеги,

Изложбата на Петото балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ Стара Загора 2020 вече е подредена в залите на Художествена галерия Стара Загора. Нейното откриване и връчването на наградите обаче, поради удължаване на епидемичните мерки, ще се отложи за началото на м. януари 2021г. За всяка промяна ще Ви информираме в сайта на Галерията.

Весели  Коледни и Новогодишни празници! Желаем Ви много здраве, красота и топлина в домовете Ви!

Художествена галерия Стара Загора


Dear colleagues,

The exhibition of the Fifth Balkan Quadriennale of Painting „The Myths and Legends of My People“, Stara Zagora, 2020 is already arranged in the halls of the Art Gallery of Stara Zagora. The opening of the exhibition and the award ceremony, however, will be postponed until the beginning of January 2021, due to the extended epidemic measures. You will be informed about any upcoming changes on the Gallery’s website.

Merry Christmas and Happy New Year! We wish you good health, beauty and warmth in your homes!

Stara Zagora Art Gallery