Изложба „Улицата“ – Художествена галерия Стара Загора

В залата за временни изложби на Художествена галерия Стара Загора е представена експозиция „УЛИЦАТА” . Изложбата е посветена на творби на художници от различни поколения, представящи възгледа им за облика на улицата като част от общата им визия за съвремието.  В нея са включени 42 произведения от живописци като: Станю Стаматов /1886-1963/, Димитър Гюдженов /1891-1979/, Миладин Лазаров /1894-1985/, Миладин Лазаров /1894-1985/, Златю Бояджиев /1903-1976/, Димитър Караджов /1907-2000/, Константин Трингов /1907-1981/, Тодор Калпакчиев /1914-1984/, Димитър Хинков /1904-1988/, Георги Славов /1923-2006/, Димитър Чехларов /1933-2010/, Вълко Гайдаров /1937-2009/, Емил Стойчев /1935/, Иван Попчев /1941- 1994/, Янаки Кавръков /1945-2002/ и др. Творбите в тази колекция са подбрани от фонда на Художествена галерия Стара Загора. Изложбата ще бъде отворена за почитателите на изкуството до 6 декември 2018г.